Øvingsutstyr

Vi har tatt inn forskjellig øvingsutstyr som gir deg muligheten til å øve med tilsvarende produkter som du ellers ville benyttet - men som ikke er sterile og IKKE må benyttes til pasientbruk.