HYPOTHERMIA PREVENTION

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi - NKT Traume kom i 2019 med en nasjonal faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi. Denne faglige retningslinjen sier mye om hvordan en person blir nedkjølt, hvilke mekanismer som da slår inn og hvordan man skal både forebygge og behandle hypotermi. I denne produktkategorien finner du anerkjente produkter til både å forebygge og behandle hypotermi.