Om TacMed Norge

TacMed Norge ble første gang opprettet i 2012 som en nettbutikk (TacMed.no) der tanken var å tilby kvalitetsprodukter innen taktisk sanitet.
Vi ønsket å legge til rette for at enkeltpersoner kunne kjøpe enkeltprodukter eller mindre kvanta - av produkter som vanligvis leveres i større forpakninger.
 
Det ble raskt tydelig at interessen og behovet for produkter av høy kvalitet innen taktisk sanitet var høyere enn antatt. I dag består kundeporteføljen til TacMed Norge av enkeltpersoner, bedrifter, offentlige organisasjoner, Politi og Forsvar, offentlige helseforetak, ambulansetjenester og deler av luftambulansetjenesten og redningstjenesten.
Fra å være en liten nettbutikk, er vi idag en betydelig leverandør av produkter innen taktisk sanitet og annet utstyr rettet mot akuttmedisinsk virksomhet og personellet i slik tjeneste.
 
Gjennom avtaler med våre leverandører kan vi tilby anerkjente produkter innen taktisk sanitet til en fornuftig pris. Det vil si at vi selger kun orginalprodukter, levert gjennom produsentens leverandørnett. "Declaration Of Conformity", "Certificate Of Origin" m.m. kan fremlegges på de fleste produktene.
 
Vi jobber hele tiden for å utvide vår produktportefølje og tar gjerne imot tips. Mange av produktene er særskilt utviklet for taktisk sanitet og er av meget høy kvalitet. Dette gjenspeiler seg i at prisen kan være noe høyere enn ordinært førstehjelpsutstyr. Dette håper vi dere har forståelse for.
 
Noen av våre produkter krever avansert opplæring og selve behandlingsprosedyren krever medisinsk delegering fra ansvarlig lege. TacMed Norge påtar seg intet ansvar for at kunden innehar nødvendig opplæring eller medisinsk delegering. Kunden må selv besørge dette og all pasientbehandling utføres på eget ansvar. Ved bestilling av produkter i vår nettbutikk samtykker kunden i dette.
 

TacMed Norge
 
TacMed Norge eies og ledes av Erik Bjørnstad og hans enkeltpersonforetak som første gang ble registrert i 1998. Gjennom årene har firmaet vært en betydelig leverandør av undervisning og rådgivning innen førstehjelp og akuttmedisin, men driver i dag kun med produktsalg.
 
Alle fakturaer sendes ut fra vårt foretaksregistrerte firma;
 
TacMed Norge
c/o Erik Bjørnstad
Gamleveien 91
1475 Finstadjordet
 
Org. nr. 990 864 292 MVA.

Bankkonto: 1506 35 68586
 

Om Erik Bjørnstad
 
Erik Bjørnstad innehar autorisasjon som ambulansearbeider og er høgskoleutdannet PARAMEDIC. Han har siden 1992 jobbet i proffesjonell ambulansetjeneste og er pr. i dag ansatt som paramedic ved en av Norges største ambulansetjenester.

Opp gjennom årene har han vært engasjert som instruktør og veileder for Forsvaret, Politihøgskolen og andre operative avdelinger. Han har tjenestegjort som "medic" i ISAF i Afghanistan. Interessen for taktisk sanitet er stor og han har bygget seg opp en betydelig kompetanse innenfor emnet gjennom disse årene.